Skip to content

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs  sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām mācību stundu laikā, sniedzot iespēju labāk izprast apgūstamo mācību saturu, veidojot noturīgākas zināšanas un prasmes un aktivizējot mācību darba pieredzes veidošanos.