Skip to content

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs matemātikas stundās sniedz individuālu atbalstu 30 izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām mācību stundu laikā, sniedzot iespēju labāk izprast apgūstamo mācību saturu, veidojot noturīgākas zināšanas un prasmes un aktivizējot mācību darba pieredzes veidošanos.

Skolotāja Agnese Veipa