Amatpersonu atalgojums_janvaris

Amatpersonu atalgojums_janvaris