Skip to content

Skolas pašpārvalde

Skolas pašpārvaldi veido:

1. Skolas padome

Skolas padomes sastāvā ir vecāki, skolotāji, skolēni, pašvaldības pārstāvis. Skolas padomes galvenie uzdevumi ir sekmēt pedagogu, skolēnu, vecāku sadarbību, izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu, iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

 2. Skolēnu dome

 • sadarbībā ar skolas vadību veic skolas līdzpārvaldes funkcijas;
 • Skolēnu Dome darbojas strukturēti;
 • katra mācību gada sākumā skolā notiek iepriekšējā mācību gada skolēnu domes darba izvērtējums, apkopotas idejas darba uzlabošanai un jaunas skolēnu domes vēlēšanas.

Skolēnu Domes prezidente Alīna Paluhina (8.b)

Skolēnu domes sastāvs:

 • Tamāra Movsesysan (6. klase)
 • Markus Ivanovs (6. klase)
 • Katrīna Vītola (6. klase)
 • Darens Sings (6. klase)
 • Alise Laura Indriksone (6.klase )    
 • Jānis Jašinskis (6. klase )
 • Roberts Godainis (7. klase)
 • Armands Niedra (7. klase)           
 • Arita Belkova (7. klase)   
 • Arīna Upmale (7. klase)    
 • Megija Liepiņa (8. klase)            
 • Zane Vaičule  (8.klase)
 • Sandijs Bukatovs (8. klase)
 • Sanija Latone (9. klase)             
 • Rozmarija Šastakoviča (9. klase)
 • Rendija Baltrušaite (9.klase)
 • Dans Bastons (9. klase)

Galvenais, darbojoties domē – skolēni apgūst organizatoriskās darba iemaņas un mācās uzņemties atbildību.

Skolēnu Domes darbu koordinē skolotāja Ieva Plēsuma