Skolas pašpārvalde

DSCF0733Skolas pašpārvaldi veido:

Skolas padome

 • Skolas padomes sastāvā ir vecāki, skolotāji, skolēni, pašvaldības pārstāvis. Skolas padomes galvenie uzdevumi ir sekmēt pedagogu, skolēnu, vecāku sadarbību, izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu, iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

Skolēnu dome (attēlā)

 • veic skolas līdzpārvaldes funkcijas, sadarbībā ar skolas vadību;
 • katra mācību gada noslēgumā – maijā – vecāko klašu skolēni no sava kolektīva ievēl savu pārstāvi darbam Skolēnu Domē;
 • šāda vēlēšanu sistēma pastāv jau trīs gadus un guvusi akceptu, jo katrs domnieks jūt lielāku atbildību pret savu kolektīvu;
 • Skolēnu Dome darbojas pēc izveidotas struktūras

Skolēnu Domes prezidents Juris Māris Belkovs (9.a)

Vietniece Elisa Lāce (9.a)

Skolēnu domes sastāvs:

 • Raivo Bērziņš (6.a)
 • Normunds Sūna (6.c)
 • Sanija Dombrovska (7.a)
 • Laura Dombrovska (7.c)
 • Maija Krastiņa (7.c)
 • Samanta Ūdre (8.a)
 • Dārta Ušacka (8.c)
 • Niks Vīns (8.c)
 • Mareks Oškalns (8.c)
 • Arkādijs Šimko (9.a)
 • Kaspars Polis (9.c)

Galvenais, darbojoties domē – skolēni apgūst organizatoriskās darba iemaņas un mācās uzņemties atbildību.

Darbi norit sadarbībā ar skolotājiem konsultantiem, bet visas Skolēnu Domes darbu konsultē direktores vietniece Ligita Putniņa.