Skip to content

Arodbiedrība

Iecavas pamaskolas arodbiedrības sastāvs:

Linda Griška – priekšsēdētāja

  • Inese Jirgena
  • Iveta Mackeviča

Ar arodbiedrības koplīgumu iepazīstieties šeit