Skip to content

Atbalsta personāls

 

LINDA GRIŠKA – speciālais pedagogs 

INETA ZVIRGZDA-ŠEBINA – logopēds, speciālais pedagogs 

LILITA GĀRBENA – sociālais pedagogs 

DAIGA BAHA – bibliotekārs, pedagoga palīgs

KRISTĪNE MICĪTE – pedagoga palīgs 

ANNA PUDŽA – medmāsa 

 

Atbalsta personāls pieejams saskaņā ar katra speciālista personalizētu darba grafiku, īstenojot izglītojamo vajadzību nepārtrauktu nodrošinājumu.

Atbalsta personāla speciālisti izglītojamo atbalstam strādā ATBALSTA KOMISIJĀ.