Skip to content

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Iecavas pamatskolā tiek realizēts projekts:

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/1/001

Projekta mērķis ir:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Finansējuma saņēmējs :  Valsts izglītības satura centrs

Iecavas pamatskolā šajā, 2019./2020. mācību gadā, risinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/1/001), kas turpināsies arī nākošajā mācību gadā.

Iesaistoties projektā, par prioritāti tika noteiktas jomas, kurās skolēniem nepieciešama palīdzība gan augstāku mācību rezultātu sasniegšanā, gan personības pilnveidē un attīstībā.

Mācību satura apguves pilnveidei tiek  organizētas aktivitātes:

  • pedagoga palīgs (skolotāja Daiga Baha),
  • praktiskās nodarbības vides izglītībā (skolotāja Linda Griška, Ginta Kopeika),
  • atbalsta pasākumi loģikas un lasītprasmes attīstībai (skolotāja Sanita Kalderauska).

Ārpusstundu aktivitāšu ietvaros tiek strādāts jomās:

  • “Robotika” ( skolotājas Gerda Godaine, Zane Safronova),
  • “Datorprasmes” (skolotāja Gerda Godaine),
  • “Automodelisms” (skolotājs Juris Bidzāns)

Tiek organizētas papildus atbalsta personāla (psihologs, logopēds) konsultācijas.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros, izmantojot altenatīvas darba formas, skolas pedagoģiskais personāls nodrošina izglītojamajiem individuālu mācību pieeju, sekmējot  skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanos un kompetentu, zinošu personību veidošanos.