Skip to content

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Iecavas pamatskolā tiek realizēts projekts:

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/1/001

Projekta mērķis ir: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Finansējuma saņēmējs :  Valsts izglītības satura centrs

Iecavas pamatskolā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/1/001) noslēdzošais posms. Iesaistoties projektā, par prioritāti tika noteiktas jomas, kurās skolēniem nepieciešama palīdzība gan augstāku mācību rezultātu sasniegšanā, gan personības pilnveidē un attīstībā.

Ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodrošinājumu mācību satura apguves pilnveidei 2022./2023. mācību gadā tiek īstenots pedagoga palīga atbalsts (skolotāja Daiga Baha).