Skip to content

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Iecavas pamatskolā tiek realizēts projekts:

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/1/001

Projekta mērķis ir: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs :  Valsts izglītības satura centrs

Iecavas pamatskolā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/1/001) noslēdzošais posms.

Projekta īstenošana risinājusies vairākos posmos sešu gadu ilgumā, īstenojot daudzveidīgas un noderīgas nodarbības skolēnu attīstībai. Iesaistoties projektā, par prioritāti tika noteiktas jomas, kurās skolēniem nepieciešama palīdzība gan augstāku mācību rezultātu sasniegšanā, gan personības pilnveidē un attīstībā.

Ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodrošinājumu 2023./2024. mācību gadā turpinās pedagoga palīga atbalsta īstenošana, kas sniedz konsultācijas skolēniem, kuriem nepieciešama papildus latviešu valodas apguve (skolotāja Ineta Zvirgzda-Šebina).