Skip to content

Datorprasmes un robotika

Robotikas nodarbībās 10 skolēni apgūst robotikas un programmēšanas iemaņas, par mērķi uzstādot dalību Latvijas robotikas čempionātā, uzbūvējot iRobot Sumo. Par šo procesu ieinteresējies Rīga24 televīzijas kanāls, kas, uzzinot par skolas robotikas darbnīcas veiksmes stāstu, 19. februārī ieradās skolā, lai iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus ar  skolēnu sasniegumiem šajā jomā.

Datorprasmju padziļinātu apguvi nodarbībās  “Datorprasmes”apgūst 40 skolas skolēni, apgūstot prasmes programmēšanas pamatos, fotoattēlu apstrādē, video montāžā, mājas lapu veidošanā, mākoņpakalpojumu izveidē u.c. jomās, kas ļauj ievērojami paaugstināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstību.

ROBOTIKA – fotogalerija