būvdarbu apjomi skolas 19 1.k.

būvdarbu apjomi skolas 19 1.k.