Skip to content

Jauniešu radošumam robežu nav

Biedrība “TERRA NOVA VITAE” Iecavas pamatskolā 2022. gada augusta sākumā īstenoja piecu aktivitāšu projektu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”.

Piecas dienas skolēni čakli darbojās un radīja savu spēļu prototipus. Bet ceļš līdz spēles radīšanai gāja caur komandu veidošanu, sadarbības principu apgūšanu un saliedēšanos, ko pirmajā projekta dienā mācījās un praktiski apguva jaunieši. Otrās dienas uzdevums bija izprast radošuma jēdzienu un būtību, atvērt slēpto resursu potenciālu, lai spētu izmantot radošumu atšķirīgās dzīves situācijās un spētu pieņemt izaicinājumus, kā apvienot personīgās idejas un pārvērst tās kopējā komandas redzējumā. Trešajā dienā sekoja komandas idejas īstenošana – spēles prototipa radīšana. Izmantojot deBono metodi “Acs”, jaunieši radīja vairakus biznesa projektus no viena vārda, katrai komandai ar pavisam atšķirīgu virzienu un idejām. Kad komandas ķērās pie prototipa izveides, tad sakās kopīga plānošana, radīšana un stratēģijas izveide. Tapa piecas spēles: “Muzikālais cirks” “Augļi un zvēri”, “Kafijas vakars” “Jautājumu tracis” un “Random”.

Ceturtajā aktivitātē jaunieši mācījās par to, kā ideja pārvēršas naudā vai biznesā. Dienas uzdevums bija izveidot izpratni, kā savas idejas pārvērst biznesā vai naudā, vai tā izveidošanai vienmēr vajag naudu, kas ir mans produkts un kam es to veidoju – mani klienti un viņu vajadzības, biznesa idejas strukturēšana, plānošana, aprēķināšana.

Un visu noslēdzot, jau piektajā dienā, jaunieši veica savu spēļu testēšanu un mācījās kā prezentēt un “pārdot” savus radītos produktus. Dienas noslēgumā visi dalījās ar saviem projekta iespaidiem un vērtējumiem ēda gardumus un saņēma balvas.

Paldies Iecavas pamatskolai un tās jauniešiem par lielisku darbu, īpašs paldies skolotājai Lilitai Gārbenai par sadarbību, paldies arī Bauskas novada pašvaldībai un PuMPuRS!

Vairāk par projektu sociālā tīkla Faceebook lapā TERRA NOVA VITAE un Instagram lapā terra.nova.vitae.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS).

Autors: biedrība TERRA NOVA VITAE