Kontakti

Skolas adrese: Skolas iela 19, Iecava, LV-3913

Tālrunis (kanceleja): 63941183, 25435680

Fakss : 63941183

e-pasts: pamatskola@iecava.lv

 

Direktore Aija Semjonova:

 • Tālrunis: 63941259
 • e-pasts: aijasem@inbox.lv
 • Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13:00-14:00

Direktores vietniece izglītības jomā Inga Čipena:

 • Tālrunis: 63941183
 • Pieņemšanas laiks:
  • Pirmdiena 12:00 -13:00

Direktores vietniece audzināšanas darbā, sociālais pedagogs Lilita Gārbena:

 • Tālrunis: 63941786, 29360917
 • Pieņemšanas laiks:
  • Pirmdiena 9:00 -10:00
 •  

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Vilnis Briģis:

 • Tālrunis: 29469185
 • Pieņemšanas laiks:
  • Pirmdiena 09:00 – 11:00
 •  

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000047369

Izglītības iestādes reģ.Nr.4512901297

Banka – SEB banka

Konta Nr.LV54UNLA0050021535431

Bankas kods UNLALV2X