Skip to content

Kontakti

Skolas adrese:  Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV – 3913

Tālrunis (kanceleja):  63941183, 25435680

e-pasts: iecava.pamatskola@bauskasnovads.lv

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs:  4512903301

E-adreses saziņas kanāls:

Direktore Aija Semjonova:

Direktores vietniece izglītības jomā Inga Čipena:

 • Tālrunis: 63941183
 • Pieņemšanas laiks:
  • Pirmdiena 12:00 -13:00

Direktores vietniece audzināšanas darbā, sociālais pedagogs Lilita Gārbena:

 • Tālrunis: 29360917
 • Pieņemšanas laiks:
  • Pirmdiena 9:00 -10:00

Saimniecības pārzine Arnita Kauķe:

 • Tālrunis: 27070998
 • Pieņemšanas laiks: 
  • Pirmdiena 09:00 – 11:00

Skolas medmāsa Anna Pudža:

 • Tālrunis: 24664777

 

Maksātājs: Bauskas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22

 

Saņēmējs: IECAVAS PAMATSKOLA
Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV – 3913
Tālr. 25435680; 63941183

e-pasts: iecava.pamatskola@bauskasnovads.lv

Mājas lapas adrese: www.iecavapamatskola.lv

Izglītības iestādes reģ.Nr.4512903301

 

 

 •