Skip to content

Lasītprieks

Lasīšanas tehnikas  pilnveidei  nodarbībās “Lasītprieks” tiek strādāts ar 30 izglītojamajiem 1. – 6. klašu posmā, pilnveidojot ne tikai skolēnu lasītprasmi, bet arī iepazīstinot ar latviešu un citu tautu folkloru un rakstnieku daiļradi, radot interesi par lasīšanu kā procesu un rosinot vēlēšanos kļūt par pieredzējušu un  patstāvīgu lasītāju.

Skolotāja Linda Kraukle