Skip to content

Mācību darbs

Iecavas pamatskolas izziņas darbības veicinošas mācību darba formas

1. Pedagogu metodisko jomu organizētas radošās darbnīcas. 

reading-owl-clip-art

2. Skolas mācību priekšmetu olimpiādes 

Skolēni, kuru sasniegumi skolas olimpiādēs bijuši labākie,  piedalās Iecavas novada vai novadu apvienību olimpiādēs.

3. Skolēnu projekti:

  • projektu nedēļas
  • klašu piedalīšanās dažādos republikas projektos
  • individuālie skolēnu projekti

4. Individuālās /grupu  nodarbības.

5. Starpdisciplinārās mācību stundas.

Pārbaudes darbu grafiks

Sasniegumi olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā

Sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.

Stundu saraksts

Individuālais darbs

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.