Skip to content

Mācību darbs

Iecavas pamatskolas izziņas darbības veicinošas mācību darba formas

Pedagogu metodisko jomu organizētas:

  • radošās darbnīcas,
  • konkursi,
  • viktorīnas,
  • tematiskas pēcpusdienas,
  • sporta sacensības.

reading-owl-clip-art

Stundu un nodarbību saraksti

Individuālais darbs

Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.

Projektu nedēļa