Tiesa projekta prezentācijā dažiem var uzlabot disciplīnas problēmas