Kopija no 4_1 datu kaartosana_filtreesana VINGR

Kopija no 4_1 datu kaartosana_filtreesana VINGR