Skip to content

Projekti mācību procesā

Projekti 2023_24

Projektu metode tiek integrēta mācību procesā dažādos starpdisciplināros mācību projektos.

Izglītojamo pašvadītam projekta darbam plānotas divas dienas pirmajā semestrī, trīs dienas otrajā semestrī.

 

Projektu nedēļa 2022_23

Skolas projektu vienojošā tēma LATVIJA VAR” vai “Es radu Latviju – es daru Latviju…

Projektu darba sasniedzamie rezultāti: 

  1. Iedzīvināt skolas prioritārās vērtības – cieņa, atbildība, atbalsts (klase var aktualizēt vienu galveno vai iekļaut vairākas) – projektu darba procesā, akcentējot sociāli emocionālo mācīšanos (SEM).
  2. Attīstīt izglītojamo savstarpējās sadarbības prasmes, organizējot projektu darbu pa klašu grupām (tas nozīmē, ka klase strādā pie vienoti izvēlētās tēmas kopā ar kādu citu klasi).
  3. Projektu darba izstrādē aktualizēt mācību digitālo resursu izmantošanas jēgpilnu izmantošanu un kritisko domāšanu (5.-9.klasēm).

Projektu darba norises laiki

  1. daļa – 30.septembris
  2. daļa – 23., 24., 25.februāris
  3. daļa – 30.maijs

 

Projektu nedēļa 2022_21

Skolas projektu vienojošā tēma “Mācos darot”.
  1. 4.10.2019. Patstāvīgais uzdevums projekta darba ievirzei. 
  1. 19.11.2019. Individuāli veiktā darba rezultātu apkopojums, projekta mērķa un uzdevumu precizējums, projekta realizācijas darba plāna izstrāde.
  1. Februāris. 26.-28.02.2020.  Projekta izstrāde, plānotie pasākumi un prezentācijas.

Projektu nedēļa 2019

2018./2019.mācību gadā projektu nedēļa norisinājās no 15.-18.aprīlim.

Saistībā ar skolas 60. Jubilejas gadu un reorganizāciju tika sagatavoti skolas projekti par skolas vēsturi.

Projektu nedēļa 2016

Projektu nedēļa 2012