Skip to content

Projektu nedēļa

Projektu nedēļa 2020

Skolas projektu vienojošā tēma “Mācos darot”.
  1. 4.10.2019. Patstāvīgais uzdevums projekta darba ievirzei. 
  1. 19.11.2019. Individuāli veiktā darba rezultātu apkopojums, projekta mērķa un uzdevumu precizējums, projekta realizācijas darba plāna izstrāde.
  1. Februāris. 26.-28.02.2020.  Projekta izstrāde, plānotie pasākumi un prezentācijas.

 

Projektu nedēļa 2019

2018./2019.mācību gadā projektu nedēļa norisinājās no 15.-18.aprīlim.

Saistībā ar skolas 60. Jubilejas gadu un reorganizāciju tika sagatavoti skolas projekti par skolas vēsturi.

Projektu nedēļa 2016

Projektu nedēļa 2012