Skip to content

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022.m.g.

3.klase
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

6.klase

Diagnosticējošie darbi:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;

  matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

  dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

 
Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. vai 25. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. vai 2.jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 7. jūnijā.

Vairāk informācijas šeit:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā