Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

3.klase
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī.

6.klase

Diagnosticējošie darbi:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  •  matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 26. februārī;
  •  dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 7. martā.
Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:
  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
  • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 4. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2018. gada 11. jūnijā.

Vairāk informācijas šeit:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā