Skip to content

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

3.klase
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

6.klase

Diagnosticējošie darbi:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;

  matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;

  dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

 
Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2020. gada 9. jūnijā.

Vairāk informācijas šeit:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā