Skip to content

Mācos darot

Pēcpusdienas mācību grupā “Mācos darot” tiek iesaistīti 20 izglītojamie 1. – 6. klašu posmā, kuri nodarbību laikā, spēlējot attīstošas un izglītojošas spēles un veicot  praktiskus uzdevumus sava mācību un brīvā laika produktīvai organizēšanai, gūst intelektuālās darbības pieredzi, mācās patstāvīgi un kritiski domāt, pilnveido prasmi analītiski vērtēt savu attieksmi.

Skolotāja Agnese Veipa