Skip to content

Ārpusstundu aktivitātes

Ārpusstundu darba organizēšana

Informācija par nesen notikušajiem ārpusstundu pasākumiem un citas aktualitātes regulāri tiek atjaunotas sākuma lapā.

Iecavas pamatskolā tiek sastādīts ārpusstundu pasākumu plāns visam mācību gadam, plānojot dažādas aktivitātes pa mēnešiem. Liela uzmanība tiek pievērsta, lai ikvienam bērnam būtu iespēja aktīvi piedalīties un izpausties dziesmā, dejā, lasot dzeju, veidojot radošus darbiņus, piedalīties konkursos un prezentēt dažādas projektu tēmas. Ārpusstundu darbs ir cieši saistīts ar audzināšanas darba plānojumu un metodiku.

Mērķi:

 1. sekmēt kultūrvērtību, valstiskās un nacionālās identitātes apzināšanos;pūce ar ģitāru
 2. veicināt skolēnu personības vispusīgu attīstību, spēju un interešu izkopšanu;
 3. demokrātijas principu izpratnes veidošana, veicinot skolēnu līdzdalību un līdzatbildību skolas sabiedriskajā dzīvē.

Uzdevumi:

 1. saglabāt un pilnveidot skolas tradīciju pasākumus;
 2. organizēt dažādu formu un tēmu pasākumus, kas rosinātu tajā piedalīties skolēnus un atbilstu  dažādām interesēm;
 3. iesaistīt skolēnus aktīvi līdzdarboties pasākumu organizēšanā.

 Tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Rudens tirgus
 • Tēvzemes nedēļas pasākumi:
  • Lāčplēša diena
  • Valsts svētku svinības
 • Advente, Ziemassvētki:
  • skolas un klašu telpu rotāšana
  • klašu vakari
  • skolas svētku pasākums
  • svētrīts
 • Barikāžu atceres pasākums
 • Burtiņu svētki
 • Sveču dienas izstāde
 • Valentīndienas ballīte
 • 9.klašu karjeras izglītības pasākums
 • Lielā talka
 • Mātes dienas koncerts
 • Pēdējais zvans
 • Mācību gada noslēguma pasākums
 • Izlaidums

Audzināšana

Tradicionālie skolas pasākumi

Interešu izglītība

Bibliotēka

Internāts