Skip to content

Mācību gada aktualitātes

Ārpusstundu pasākumi 

Aktuālais pasākumu plāns skatāms tiešsaistē šeit:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=iecavaspamatskola%40gmail.com&ctz=Europe%2FRiga

Papildus tradicionālajiem pasākumiem (sk.ŠEIT)  plānotie pasākumi:

 • Skolotāju diena
 • Labo darbu akcija
 • Tēvzemes nedēļa
 • Ziemassvētku pasākumi

2.semestrī

Janvāris:

 • Sniega diena
 • Barikāžu 25.gadadienas atceres pasākumi
 • Sporta laureāts

Februāris:

 • Sveču diena. Izstāde.
 • Burtiņu svētki.

Marts:

 • 25.marts – Represēto piemiņas pasākums

Aprīlis:

 • 9. klašu karjeras izglītības pasākums
 • Maijs:
 • Mātes dienas koncerts un pulciņu darbu prezentācija.
 • Pēdējais zvans.
 • Mācību gada noslēguma pasākums

Jūnijs:

 • Izlaidums.

*** Darba plāns tiek papildināts ar vieslektoru un mākslinieku pasākumiem.