11. novembrī skolēni dodas pie pieminekļa Brīvības cīnītajiem