Bibliotēka

Iecavas pamatskolas bibliotēka Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004. gada 24. martā Bibliotekāre: DAIGA BAHA E-pasts daiga.baha@inbox.lv Skolas bibliotēkas darbības mērķis: līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām. darbības galvenie pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu informacionālā … Turpināt lasīt Bibliotēka