Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbības:

dfac6eb8c6d99b27bc8ea943cd631f13ERUDĪCIJA:

LIETIŠĶĀS PRASMES:

MĀKSLA:

SPORTS:

  • Vispārējā fiziskā sagatavotība. Veselības vingrošana. (D.Baha)
  • Vispārējā fiziskā sagatavotība 1., 2.klase (A.Rūsiņa)
  • Sporta spēles. (K.Kozlovs)
  • Vispārējā fiziskā sagatavotība. Kustības veselībai. (J.Siugalis)

 

Mācību gada laikā interešu grupas veic sava darba prezentāciju dažādās aktivitātēs:

  • piedalās skolas pasākumos (kori, deju kolektīvs, teātra pulciņš);
  • veido savu darbu izstādes (radošās prasmes, zīmēšana, amatniecība);
  • organizē sporta pasākumus skolā un piedalās novada pasākumos (sporta grupas);
  • iesaistās klases vakaru galda klājumu veidošanā (kulinārija);
  • iesaistās projektos.