Skip to content

dfac6eb8c6d99b27bc8ea943cd631f13ERUDĪCIJA:

 • Žurnālistika/ Skolas avīze (I.Plēsuma) FOTO
 • Novadpētniecība un gidi (S.Sūna)
 • * Datorprasmes (G.Godaine)
 • * Robotika (G.Godaine, Z.Safronova)
 • * Automodelisms (J.Bidzāns)

* Projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

LIETIŠĶĀS PRASMES:

 • Amatnieks (A.Kudžs)
 • Virtuves noslēpumi (I.Putniņa)
 • Radošās prasmes  (I.Putniņa)
 • Rokdarbi (V.Lukstiņa)
 • Rokdarbi 1.-4.klasēm (I.Krīgena)
 • Tīra vide (L.Griška)
 • Digitālās prasmes (G.Godaine)

MĀKSLA:

SPORTS:

Mācību gada laikā interešu grupas veic sava darba prezentāciju dažādās aktivitātēs:

 • piedalās skolas pasākumos (kori, deju kolektīvs, teātra pulciņš);
 • veido savu darbu izstādes (radošās prasmes, zīmēšana, amatniecība);
 • organizē sporta pasākumus skolā un piedalās novada pasākumos (sporta grupas);
 • iesaistās klases vakaru galda klājumu veidošanā (kulinārija);
 • iesaistās projektos.