Skip to content

dfac6eb8c6d99b27bc8ea943cd631f13ERUDĪCIJA:

 • Automodelisms (J.Bidzāns)
 • Robotika (G.Godaine, Z.Safronova)
 • Domātava – matemātikas pulciņš (S.Zepa)
 • Vācu valoda (D.Dubkēviča)
 • Skaņas un gaismas tehniķis (G.Godaine)
 • Medijpratība un virtuālā sociālā vide (I.Čipena)
 • Žurnālistika/ Skolas avīze (I.Plēsuma) FOTO
 • Izaugsme sev – pašizaugsmes pulciņš (L.Gārbena)
 • Debašu pulciņš (D.Dubkēviča)

LIETIŠĶĀS PRASMES:

 • Radošās prasmes (R.Eihmane)
 • Rokdarbi 1.-4.klasēm (I.Krīgena)
 • Vide (L.Griška)
 • Digitālās prasmes (G.Godaine)
 • Skolas dzīve (D.Dubkēviča)

MĀKSLA:

SPORTS:

 

Mācību gada laikā interešu grupas veic sava darba prezentāciju dažādās aktivitātēs:

 • piedalās skolas pasākumos (kori, deju kolektīvs, teātra pulciņš);
 • veido savu darbu izstādes (radošās prasmes, zīmēšana, amatniecība);
 • organizē sporta pasākumus skolā un piedalās novada pasākumos (sporta grupas);
 • iesaistās projektos.