Skip to content

Tradicionālie un aktuālie skolas pasākumi

 

AKTUĀLAIS PASĀKUMU PLĀNS 

Pieejams tiešsaistē šeit

 

ILGGADĒJAS TRADĪCIJAS

Rudenī:

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Rudens tirgus

Tēvzemes nedēļas pasākumi:

 • Lāčplēša diena
 • Valsts svētku svinības

Ziemassvētkus gaidot:

 • Advente
 • Skolas un klašu telpu rotāšana
 • Klašu vakari
 • Skolas Ziemasssvētku pasākums
 • Svētrīts

Ziemā:

 • Barikāžu atcere
 • Burtiņu svētki
 • Sveču diena
 • Sporta svētki
 • Valentīndienas pasākumi

Pavasarī:

 • 9.klašu karjeras izglītības norise
 • Mātes dienas pasākumi
 • Pēdējais zvans
 • Mācību gada noslēgums

Izlaidums