Skip to content

Pedagogi

Sākumskolas metodiskās jomas pedagogi:

 • GINTA KOPEIKA
 • SANITA KALDERAUSKA
 • DAINA KREIERE
 • SARMĪTE IGNATJEVA
 • GERDA GODAINE
 • INESE KRĪGENA
 • RUTA BALTRUŠAITE

 

Valodu  un kultūras metodiskās jomas pedagogi:

 • BAIBA ŽŪRIŅA – latviešu valoda, literatūra
 • IEVA PLĒSUMA – latviešu valoda, literatūra
 • AIJA DEMENTJEVA – latviešu valoda, literatūra
 • TATJANA ŠALTE – angļu valoda
 • IVETA KLĪDZĒJA – angļu valoda
 • JADVIGA ŠLOSBERGA – krievu valoda
 • ANTRA PĀRUMA – vācu valoda
 • SANTA DRUČKA – vizuālā māksla
 • MARUTA PITKEVIČA –  mūzika

 

Dabaszinātņu un matemātikas metodiskās jomas pedagogi:

 • SARMA ZEPA – matemātika
 • ZANE SAFRONOVA – matemātika
 • IVETA PUTNIŅA – matemātika
 • TATJANA KAPUSTO – bioloģija, fizika, ķīmija
 • LINDA GRIŠKA – dabaszinības
 • BAIBA ŽŪRIŅA – ģeogrāfija
 • INGA ČIPENA – informātika, datorika
 • GERDA GODAINE – informātika, datorika
 • VALIJA LUKSTIŅA – mājturība un tehnoloģijas
 • ALFRĒDS KUDŽS – mājturība un tehnoloģijas
 • JURIS BIDZĀNS – mājturība un tehnoloģijas

 

Sociālo zinību metodiskās jomas pedagogi:

 • JĀNIS SIUGALIS – sports
 • AIJA SEMJONOVA – sociālās zinības
 • SANDRA SŪNA – Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības
 • ANDA RŪSIŅA – sports
 • VILNIS GAILUMS – sports