Skip to content

Pedagogi

Sākumskolas metodiskās jomas pedagogi:

 • GINTA KOPEIKA
 • INESE JIRGENA
 • SANITA KALDERAUSKA
 • GERDA GODAINE
 • INESE KRĪGENA
 • EGITA LAKSTĪGALA
 • DAINA KREIERE
 • SARMĪTE IGNATJEVA

 

Valodu  un kultūras metodiskās jomas pedagogi:

 • BAIBA ŽŪRIŅA – latviešu valoda, literatūra
 • IEVA PLĒSUMA – latviešu valoda, literatūra
 • AIJA DEMENTJEVA – latviešu valoda, literatūra
 • SINTIJA ŽUKOVSKA – angļu valoda
 • IVETA KLĪDZĒJA – angļu valoda
 • DACE DUBKĒVIČA – krievu valoda
 • OLITA DZELZKALĒJA – vizuālā māksla
 • AINA PUTNIŅA – vizuālā māksla
 • MARUTA PITKEVIČA –  mūzika

 

Dabaszinātņu un matemātikas metodiskās jomas pedagogi:

 • ZANE SAFRONOVA – matemātika
 • MAREKS SEŅKO – matemātika, ķīmija
 • AIJA SEMJONOVA – ķīmija
 • EGITA LAKSTĪGALA – bioloģija
 • LINDA GRIŠKA – dabaszinības, fizika
 • BAIBA ŽŪRIŅA – dabaszinības, ģeogrāfija
 • INGA ČIPENA – datorika
 • GERDA GODAINE – datorika
 • VALIJA LUKSTIŅA – dizains un tehnoloģijas
 • JURIS BIDZĀNS – dizains un tehnoloģijas
 • LILITA GĀRBENA – dizains un tehnoloģijas

 

Sociālo zinību metodiskās jomas pedagogi:

 • JĀNIS SIUGALIS – sports un veselība
 • SANDRA SŪNA – Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
 • ANDA RŪSIŅA – sports un veselība
 • ZANE SAFRONOVA – sports un veselība