Skip to content

Pedagogi

SĀKUMSKOLAS metodiskās jomas pedagogi:

 • JOLANTA BALTRUŠAITE
 • SANITA KALDERAUSKA
 • SOLVEIGA RUMBA
 • SARMĪTE IGNATJEVA
 • LĪNA LODĪTE
 • INESE KRĪGENA
 • INESE JIRGENA
 • KRISTĪNE MICĪTE
 • DAIGA BAHA

 

MULTIDISCIPLINĀRĀS metodiskās jomas pedagogi:

 • BAIBA ŽŪRIŅA – latviešu valoda, literatūra
 • IEVA PLĒSUMA – latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
 • AIJA DEMENTJEVA – latviešu valoda, literatūra
 • SINTIJA ŽUKOVSKA – angļu valoda
 • DACE DUBKĒVIČA – krievu valoda
 • SANDRA SŪNA – Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
 • OLITA DZELZKALĒJA – vizuālā māksla
 • MARUTA PITKEVIČA –  mūzika
 • JĀNIS SIUGALIS – sports un veselība
 • ZANE SAFRONOVA – sports un veselība

 

DABASZINĀTŅU un MATEMĀTIKAS metodiskās jomas pedagogi:

 • SARMA ZEPA – matemātika
 • ZANE SAFRONOVA – matemātika
 • MIHAILS GORSKIS – ķīmija
 • LINDA GRIŠKA – inženierzinības, fizika, bioloģija
 • BAIBA ŽŪRIŅA – dabaszinības, ģeogrāfija
 • INGA ČIPENA – datorika
 • GERDA GODAINE – datorika
 • REGĪNA EIHMANE – dizains un tehnoloģijas
 • JURIS BIDZĀNS – dizains un tehnoloģijas