Projekti

Iecavas internātpamatskolā tiek realizēti projekti skolēnu veselīga uztura patēriņa veicināšanai:

  • Projekts “Skolas piens” paredz, ka ik dienu bērni saņem glāzi piena. Mūsu skolā bērni pienu dzer launagā.
  • Projekts “Augļi skolai” nodrošina skolēnus ar svaigiem augļiem ik dienu. Augļi – āboli un bumbieri – audzēti Latvijā.

 

Atbalsts karjeras izvēlei
ES fonda projekts “APU”
eTwinning
Comenius partnerības projekts “Cycling Europe”
Skolu pašnovērtēšanas programma
Izglītības iestāžu informatizācija
Sporta inventārs mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
Sporta inventāra iegāde Iecavas novada vispārējās izglītības iestādēs
ESF projekts sociālās atstumtības riska mazināšanai