Skip to content

Comenius partnerības projekts “Cycling Europe”

 

 

Eiropa uz divriteņa ieripo Iecavā!

Projekta norisei un uzdevumu izpildei sekojiet šeit – http://cyclingeurope.wikispaces.com/

Sākot ar 2012.gada rudeni Iecavas internātpamatskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties mūžizglītības programmas „COMENIUS” daudzpusējās partnerības projektā „Cycling Europe” (Eiropa uz divriteņa), kura mērķis bija popularizēt riteņbraukšanu starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Darbā tika iesaistīti skolēni vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Projekts tika realizēts 2 gadu laikā starp Iecavas internātpamatskolu un skolām Spānijā, Itālijā,Turcijā un  Vācijā.
 

 

Saskaņā ar izvirzīto mērķi partnerības laikā tiek organizētas aktivitātes, kas popularizē riteņbraukšanu, plānotas veloceliņu un velonovietņu izbūves iespējas, aktivizēta ekodārzu veidošana un uzlabotas svešvalodu prasmes.

Par veiksmīgo iesaistīšanos interesantajā projektā jāpateicas angļu valodas skolotājai Ivetai Klīdzējai. Personīgu iemeslu dēļ Iveta projekta Latvijas koordinatora pienākumus turpmāk deleģējusi direktores vietniecei Ingai Čipenai.

Saskaņā ar izvirzīto mērķi partnerības laikā:

– Mēs augsim un veidosimies par neatkarīgākiem un pilnvērtīgākiem skolēniem, jo skolēni vairāk centīsies dzīvē pielikt pūles un sasniegt savus mērķus, sākot jau ar braukšanu ar divriteni uz skolu.

– Projektagaitā mēs veidosim labākas iespējas mūsu skolās, plānojot izveidot velosipēdu novietnes un velomaršrutus (šajā ziņā daudz varēsim mācīties no Vācijas), un veidosim ekodārzus. Šo mērķu īstenošanai katras mobilitātes ietvaros dosimies uz katras partnervalsts pilsētas pašpārvaldi, lai prezentētu savas ieceres un gūtu atbalstu savu ideju īstenošanai.

– Mēs iegūsim vairāk motivētu un zinošu skolēnu, jo skolēni strādās ar IKT rīkiem, veidos prezentācijas, izmantos Adobe Photoshop, Gimp u.c. resursus, veidos tehniskos zīmējumus, plakātus, lai popularizētu velosipēdu izmantošanu skolās, plānos velomaršrutus un topogrāfiskos skatus, veiks nogāžu kalkulācijas, ko papildinās ar attēliem, kas uzņemti velomaršrutu izbraucienu laikā.

– Skolotāji un skolēni uzlabos savas svešvalodu prasmes.

– Mūsu skolu skolēni kļūs veselīgāki.

– Mēs uzlabosim vides kvalitāti, samazināsim piesārņojumu dabā un informēsim cilvēkus apzināties tīras vides nozīmi.

Tuvāk par projekta norisi, satiekoties partnerskolu dalībniekiem, vari uzzināt, ielūkojoties tuvākas informācijas izklāstā par katru mobilitāti:

Projekta apraksts sadarbības partneru Vācijas skolas European school Munich mājas lapā.

Ieskaties arī skolas avīzes izdevumos: