Skip to content

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Attēls4 Attēls3 Attēls2 Attēls1

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ietvaros skolotāji apguvuši plašu tālākizglītības programmu darbam ar skolēniem, veicinot pozitīvas uzvedības veidošanos.

Skolā tiek izmantota gan līdz šim tradicionālā apbalvošanas sistēma, gan ieviestas jaunas skolēnu pozitīvās uzvedības vērtēšanas metodes. Viena no tām ir uzvedības ierakstu veikšana elektroniskajā žurnālā e-klase.

Sadarbībā ar skolēnu Domi skolā 2012./2013. mācību gadā ieviestas “Labo darbu krātuvītes”. Krātuvītēs skolēni apkopo žetonus, kurus par labiem darbiem, dalību skolas un ārpusskolas pasākumus, kā arī citiem pozitīvas rīcības aspektiem saņem no pedagogiem. Krājums tiek apkopots semestra beigās, centīgākās klases saņem balvas un atzinības.

Labo darbu krātuvītes. 1.septembris IMG_1513

 

 

 

 

 

SAM_1014Spriditis

 

 

 

 

 

 

 

Otrajā pusgadā tiek ieviests jauns pozitīvas uzvedības atbalsta apbalvojums – žetons “Lielais Sprīdītis”, kuru iegūst skolēni, kuri demonstrējuši visaugstāko personīgo izaugsmi.

Jaunais apbalvojums tiek papildināts ar punktiem, kurus ieguvējs pēc brīvas gribas var pievienot klases kopējiem punktiem, lai piedalītos skolas klašu konkursā.

Kā viena no APU aktivitātēm skolā tiek atjaunots konkurss “gada skolēns. Vairāk šeit

APU refleksija klasēs

Mācību gada noslēgumā katra klase analizēja, kas apgūts šajā projektā un pie kā vēl būtu jāpiestrādā, veidojot ilustratīvus plakātus, kas izstādes veidā tika eksponēti skolas vestibilā.

Plakāti fotogrāfijās

APU refleksija