ES fonda projekts “APU”

    Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ietvaros visa skolas saime iegūs vienkārši īstenojamus paņēmienus, kā veicināt skolēnu lasītprasmi un lasītpratību, iesaistot vienaudžus, un kā īstenot sociāli emocionālo audzināšanu klases stundās. Projekta īstenošanas laiks 2011.gada janvāris – 2013.gada 31.decembris. Projekta virsmērķis ir izstrādātās … Turpināt lasīt ES fonda projekts “APU”