Skip to content

Sociāli emocionālā audzināšana

Attēls1 Attēls2 Attēls3 Attēls4

 

 

Sociāli emocionālā audzināšana – visiem skolēniem notiek īpašas klases stundas, kurās māca:
•        emociju pašregulāciju
•        pozitīvas komunikāciju prasmes
•        problēmu risināšanu