Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana


 

 

Pirmajos divos vērtēšanas periodos 2. kvalitātes pakāpi ieguva kopā 10 pedagogi.

Trešajā posmā

3. kvalitātes pakāpi ieguva:

  • Ginta Kopeika
  • Inese Jirgena
  • Sanita Kalderauska
  • Inga Čipena
  • Sarma Zepa
  • Iveta Putniņa
  • Anda Rūsiņa

Ceturtajā posmā

2. kvalitātes pakāpi ieguva Dzintra Pavāre,

3.kvalitātes pakāpi ieguva Sarmīte Ignatjeva un Agnese Veipa.

Piektajā posmā

3.kvalitātes pakāpi ieguvusi Valija Dubrovska.

Sestajā posmā

3.kvalitātes pakāpi ieguvusi Dzintra Pavāre.

Septītajā posmā

3.kvalitātes pakāpi ieguvušas Dale Oškalne, Ieva Plēsuma un sociālā pedagoģe Natālija Novicka.