Skip to content

ESF projekts sociālās atstumtības riska mazināšanai

Sākot ar 2012.gada 3.septembri Iecavas internātpamatskolā tiek uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr. 2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.

Skolā tiek organizētas divas izglītojamo grupas – 3./4. klašu grupa un 6.klašu grupa.

Iesaistītie pedagogi:

  • Projekta koordinators Linda FiļipovaNopietns uzdevums
  • Inga Čipena
  • Liāna Krezevska
  • Inese Jirgena

 

Ieskats kādā atraktīvā un ļoti aktīvā nodarbībā, kurā skolēni iesaistījušies ar lielu aizrautību.

Nodarbības gaitā tiek izspēlētas tautas dziesmas “Seši mazi bundzenieki” un “Bēdu manu, lielu bēdu”

Skatiet foto un video šeit.