ESF projekts sociālās atstumtības riska mazināšanai

Sākot ar 2012.gada 3.septembri Iecavas internātpamatskolā tiek uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr. 2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109. Skolā tiek organizētas divas izglītojamo grupas – 3./4. klašu grupa un 6.klašu grupa. Iesaistītie pedagogi: Projekta koordinators Linda Fiļipova Inga Čipena Liāna Krezevska Inese Jirgena … Turpināt lasīt ESF projekts sociālās atstumtības riska mazināšanai