Skip to content

Izglītības iestāžu informatizācijaIE
GULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Noslēdzies izglītības iestāžu informatizācijas pirmais posms:

Uzsākoties jaunajam mācību gadam, ir noslēdzies pirmais projekta «Izglītības iestāžu informatizācija» posms, un projektā iekļautajās skolās ir veikti lokālo datortīklu infrastruktūras uzlabošanas darbi.
Iecavas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā un vienlaikus šī projekta vadības grupas pārstāvis E. Šmits informē, ka, pateicoties projektam Iecavas vidusskolā, interneta pieslēgums ir nodrošināts tajās mācību telpās, kur tā vēl nebija, bet pavisam no jauna – bezvadu pieslēgums aktu zālē, ēdamzālē un sporta zālē, kā arī pieejas punktos skolas gaiteņos. Tas nozīmē, ka pilnīgs interneta pārklājums ir nodrošināts visā iestādē. Lokālā tīkla administrēšanas vajadzībām skolā ir iegādāts arī jaudīgs serveris ar programmatūru.
Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas IT speciālists J. Klīdzējs stāsta, ka Dzimtmisas skolā ierīkots lokālais tīkls četros mācību kabinetos, savukārt internātpamatskolā un internāta ēkā ir uzlabota interneta pieejamība un cita IT infrastruktūra.
Kā jau iepriekš minēts, saistībā ar Bauskas rajona pašvaldības reorganizāciju Iecavas pašvaldība šo projektu īsteno arī Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā. Iestādes speciālists J. Širvis informē, ka tagad internets ir pieejams visos mācību kabinetos, bet ēkas otrajā stāvā ierīkots bezvadu internets mācībspēku un izglītojamo vajadzībām.
Projektu realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotās darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma apakšaktivitātē «Izglītības iestāžu informatizācija». Projekta ietvaros trīs Iecavas pašvaldības skolas un Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolu plānots apgādāt ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, multimediju tehnikas komplektiem, kā arī attīstīt lokālos datortīklus. Jaunieguvumi veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projektā plānotās datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde notiks centralizētā iepirkuma ietvaros, ko pašlaik ir izsludinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Sekmīgas procedūras norises gadījumā uz datortehniku un pārējo aprīkojumu var cerēt pēc jaunā gada.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 67 515,54 no kurām 85% jeb Ls 57 388,20 finansēs ERAF, bet atlikušos 15% jeb Ls 10 127,34 segs no valsts budžeta.

Ineta Bramane,
Iecavas novada Domes projektu vadītāja

4.10.2010.

Skolu informatizācija