Skip to content

Vesels kustībā!

 

Rotaļlaukums Iecavas internātpamatskolā

Uzsākot 2015./2016. mācību gadu Iecavas internātpamatskolā 1.septembrī plkst.15.00  tika atklāts rotaļlaukums  bērnu brīvā laika pavadīšanai.

Iesaistoties, Latvijas Mobilais telefons Latvijai projektu konkursā, kura mērķis bija veicināt sabiedrisko dzīvi Iecavas novadā, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus un aktīva dzīvesveida popularizēšanu Iecavas internātpamatskolā tika īstenots projekts „Vesels  kustībā”.

Projekta mērķis bija labiekārtot un mūsdienīgi aprīkot skolas rotaļlaukumu, lai nodrošinātu bērnu fiziskās aktivitātes un veicinātu veselīgu dzīves veidu. Skolā mācās bērni, kuri nedēļu dzīvo internātā un ir svarīgi piedāvāt atraktīvas, kustīgas, fiziskām aktivitātēm nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas veselīga dzīvesveida izpratnei, kā arī veicina bērnu uzturēšanos svaigā gaisā, kas mūsdienās kļūst ļoti aktuāli.

Projektā rotaļlaukums ir ieguvis jaunu veidolu, košas krāsas un rotaļu elementus. Pateicoties piešķirtajam finansējumam no LMT Latvija  1970 eiro apjomā ir uzstādīts jauns rotaļu komplekss, sakārtotas un uzlabotas esošās konstrukcijas, labiekārtota  vide.

„Vesels kustībā”, organizējot spēles un rotaļas, darbojoties fiziskās aktivitātēs mūsu skolēni ne tikai vairāk aizrausies ar fiziskām aktivitātēm, kas sekmēs šo bērnu interesi par sportu un kustīga dzīvesveida nepieciešamību, bet arī pilnveidos savstarpējo saskarsmi un sadarbību, lietderīgi un veselīgi pavadot brīvo laiku.

Iecavas internātpamatskolas vārdā  izsaku pateicību LMT Latvija, Iecavas novada Domei par atbalstu projektam 1.kārtā, personīgi Domes priekšsēdētājam J.Pelsim, kā arī liels paldies visiem, kuri piedalījās balsojumā, lai projekts tiktu atbalstīts. Paldies skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, skolēnu vecākiem, Iecavas iedzīvotājiem un visiem pārējiem, kuri atbalstīja projektu rotaļlaukuma izveidei.

Projekta atskaite

A.Semjonova

Iecavas internātpamatskolas direktore