Skip to content

“PuMPuRS”

 

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts,  lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Iecavas pamatskola 2018./2019.mācību gadā pavasarī  uzsāka dalību projektā. Projekta  tiek sastādīti un realizēti individuālie atbalsta plāni, kuru ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts  mācību priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, fizikā, angļu valodā , konsultācijas pie sociālā pedagoga un psihologa. Kā arī izglītības pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem tiek apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi. Pedagogi, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem norāda, ka lielai daļai jauniešu ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies drošāk, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā.

 

Jauniešu radošumam robežu nav

Biedrība “TERRA NOVA VITAE” Iecavas pamatskolā 2022. gada augusta sākumā īstenoja piecu aktivitāšu projektu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”. Vairāk šeit…