Skip to content

Skolas avīze

skLIecavas internātpamatskolas avīze “Skolas logā” iznāk kopš 2001.gada.

Kopš 2007.gada septembra “Skolas Logā” redaktore ir skolotāja Inga Čipena.  Sākot ar 2016.gada janvāri skolas avīzes komandai pievienojas latviešu valodas skolotāja Ieva Plēsuma. Avīze iznāk vienu reizi mēnesī.

Avīzes veidošanas procesam ir īpašas tradīcijas, veidošanā aktīvi piedalās avīzes redakcijas dalībnieki, bet laipni aicināts ir ikviens interesents, kuram ir vēlme atspoguļot savu viedokli par notikumiem skolā, klasē un ārpusskolas pasākumos. Avīze atspoguļo skolas notikumus, atbalsta skolēnu radošo darbību un organizē konkursus.

Par metodisko darbu “Izglītojamo motivēšana interešu grupas „Skolas avīze” veidošanai nozīme skolēnu pašapziņas celšanā un skolas tēla popularizēšanā” redaktore Inga Čipena 2011.gadā ieguvusi 1.pakāpes diplomu Zemgales reģionālajā pedagogu metodisko izstrādņu skatē un 2.pakāpes diplomu Valsts Izglītības un Satura centra organizētajā skatē. Skolas avīzes logo izstrādājis Bruno Bahs.

Vēlaties iepazīties? Lūdzu! Šeit variet izvēlēties avīzes izdevumu!

2017./2018. mācību gads

 

2016./2017. mācību gads

2015./2016. mācību gads

2014./2015. mācību gads

2013./2014. mācību gads

2012./2013. mācību gads

2011./2012. mācību gads