Skip to content

“Skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

2021./2022.mācību gada 1.semestrī realizētās aktivitātes:

  • 21.09. skolā ciemojās ILUZIONISTS ROBIJS TRANKALIS , kurš ar savu priekšnesumu skolēniem ļāva ielūkoties ilūziju mākslas pasaulē. Skatītāji guva priekšstatu par to, kā notiek modernās mākslas virziena – performances – process un darbība tajā. Tāpat arī ikvienam lika noprast , ka arī tāda mākslas veida pārstāvja kā iluzionista darbā ir jāpārvalda gan skatuves, gan runas mākslas prasmes.  Mākslinieks skatītājus iesaistīja  intriģējošos iluzionista pārbaudījumos, triku izpildē un atrisinājumos. Redzētais skolēniem veicināja  izpratni par performanci kā vienu no radošuma izpausmes veidiem mākslā un kultūrā.
  • 22.09. 1. – 5. klašu skolēniem notika izglītojošā nodarbība mūzikā “Muzikālais loto”. Mūzikas skolotāji Baiba un Rihards Rudzīši deva  iespēju skolēniem atpazīt latviešu tautasdziesmas un citus mūzikas skaņdarbus. Bērniem patika skatīties latviešu multiplikācijas filmu fragmentus un saklausīt mūziku, dziesmas vārdus. Skolēni minēja iztrūkstošos vārdus dziesmu tekstos. Nodarbība radīja visiem pozitīvas emocijas un interesi par mūziku.

 

Iepriekšējos posmos realizētās aktivitātes:

  • Maizes cepšanas iemaņas reālā Ziemeļkurzemes sētā, vadoties no latviešu tautas ticējumiem un dzīves pieredzes – Ernesta Birznieka-Upīša Pastariņa muzejā. 2.b, 6.a, 6.b klases

  • Komunikācijas un klausīšanās prasmju apguve, iepazīstot teātra mākslu izrādē “Dzeltenā Zemūdene” – Iecavas kultūras namā. 1.a; 1.b; 2.a; 3.b; 3.a 

  • Izpratnes padziļināšana par noteiktu vēstures periodu un vēsturiskajām personībām aktivitātē “Ceļojums laikā uz 1918. gadu” – Ernesta Birznieka-Upīša Pastariņa muzejā. 5.a; 9.a; 9.b

  • Interaktīva nodarbība ar Inesi Grandāni, izspēlējot lielformāta spēli “Mūsu Latvijas noslēpumi”. Spēle aizraujošā veidā mācīja orientēties Latvijas kartē, papildināja skolēnu zināšanas par Latvijas dabu un tās pilsētām, paplašinot redzesloku, ļaujot palūkoties uz mūsu valsti no cita skatu punkta, kā arī stiprinot valstisko piederību Latvijai. 7.a; 7.b; 8.a; 8.b

  • Priekšstata izveide par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā un iepazīšanās ar ražas svētības nesēju Jumi, svinībām, kuras rīkoja pēc lielo rudens darbu pabeigšanas aktivitātē “Rudentiņš, bagāts vīrs!” – Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 4.a; 4.b

  • Izrādes apmeklējums “Planēta nr. 85” – Dailes teātrī Rīgā.  5.b

  • Izglītojoša nodarbība  „Mājvieta – Mežs” – Latvijas dabas muzejā. 1.b

Informācija par projektu:

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Latvijas%20skolas%20soma.pdf