Skip to content

Skolas vēsture

DOMA – un tapa SKOLA.

 • Atklāta 1959. gada 1.septembrī.
 • Mācības uzsāka 173 skolēni.
 • Skolas direktore Marija Dumbre.
 • Mācību darbu vada Inta Ceiziņa.
 • Sākta skolas labiekārtošana.

1959.- 1969.

 • Skolēni palīdz internāta celtniecībā, to nodod apdzīvošanai 1962.gadā.
 • Tiek iestādīts augļu dārzs.
 • Notiek interesanti Tautu draudzības festivāli.
 • Ievērojami sasniegumu basketbolā (sk.Garkalns), meitenēm ,,Artekā„ zelts.
 • Tiek iekārtoti matemātikas, dabaszinātņu un tehnisko mācību līdzekļu kabineti.

 

1969.- 1979.

 • Aktīvi darbojas skolēnu sabiedriskās organizācijas – oktobrēni un pionieri.
 • Notiek akmensdārza dobes iekārtošana, darbs skolas siltumnīcā un skolās dārzā.
 • Skolēni daudz strādā Iecavas kolhozā un mežniecībā.
 • Darbojas interesanti pulciņi – raķešu modelētāju, foto pulciņš, ritmikas, zīmēšanas.
 • Šajā laikā skolai bija savs zirgs Ansis, ar kura palīdzību tika veikti dažādi saimnieciskie darbi un atvesti produkti no veikala. Skolā darbojās arī radiomezgls.
 • Jāatzīmē, ka šajā laika posmā fotoliecību par skolas dzīvi ir ļoti maz…

1979.-1989.

 • Skolas vadības maiņa 1983.gadā par skolas direktori sāk strādāt Solveiga Zemberga.
 • No 1984. gada par mācību pārzini strādā Dzidra Miezere.
 • gadā Atmiņu stundā visi kopā atzīmē skolas 25 gadu jubileju.
 • Aktīvi darbojas koris skolotājas Zigrīdas Zviedres vadībā.
 • Par tradīciju kļūst pulciņu darbu skates.

1989.-1999.

 • 1993. gada augustā iesākas sadarbība ar Zviedrijas pilsētu Ornskoldsviku. Šo sadarbību vada speciāli izveidota sabiedriska organizācija ,,Latvijas draugi Iecavai”.
 • 1990. gadā skolas 40 gadu jubilejā tiek iesvētīts skolas karogs.

1999.-2009.

 • 2000./2001. skolas vadības darbu uzsāk Judīte Rubina, bet vadīt mācību procesu turpina Dzidra Miezere.
 • 2002. gadā tiek izveidota un iesvētīta kapela.
 • 2001. gadā darbu uzsāk Skolēnu Dome, pirmais prezidents Elvijs Ernests.
 • 2001. gadā tiek izdota pirmā skolas avīze ,,Ritums”, tagad ,,Skolas Logā”.
 • 2003. gada rajona konkursa ,,Gada skolēns” pirmā laureāte ir Kristīne Pauniņa.
 • 2005. gadā skolas deju kolektīvs Artas Maseles vadībā piedalās republikas skolēnu Dziesmu un deju svētkos.
 • Šajos gados izvērtējot Bauskas rajona vispārizglītojošo skolu darba kvalitāti skola saņem dažādas laureātu nominācijas, kuras interesenti var aplūkot skolā.
 • Ļoti skolēniem patīk projektu nedēļas, kuru laikā tiek izstrādātas dažādas tēmas.
 • Skola lepojas ar panākumiem vokālajā mākslā, skolotājas Žannas Stankevičas vadītais koris un vokālais ansamblis uzvar rajona skatēs.
 • Par sasniegumiem sportā liecina uzvaras kausu rinda skolas vestibilā.
 • Dažādu projektu ietvaros turpinās sadarbība ar zviedru draugiem – viņu palīdzība ir nenovērtējama.