20.februārī plkst. 16.00
Iecavas internātpamatskola rīko
ATVĒRTO DURVJU DIENU
“Iepazīsim skolu”