Pulciņa „Radošās prasmes” informatīvais pasākums 5.c klasē, kas notika 2019.gada 20.martā.

„Saudzē dabu, radot videi draudzīgu iepirkuma maisiņu!”

2019.gada 20.martā Iecavas internātpamatskolas 5.c klasē tika rīkots informatīvs pasākums „Saudzē dabu, radot videi draudzīgu iepirkuma maisiņu”, kura gaitā interesenti tika iepazīstināti ar pulciņa „Radošās prasmes” dalībnieku paveikto darbu „Zaļās jostas” rīkotā radošā konkursa „ Es sāku ar sevi Tīrai Latvijai” ietvaros.

Vairāk foto no skolas arhīva

“Zaļā josta” šo radošo konkursu rīko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Modes un Izklaides centru Rīga Plaza, Ogres Valsts tehnikumu un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.

Informatīvajā pasākumā pulciņa dalībnieki pastāstīja, kāds mērķis ir šiem jaunradītajiem maisiņiem, proti, lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

Katrs dalībnieks pastāstīja un nodemonstrēja savu veikumu – no otreiz izmantojama materiāla ir izgatavots iepirkuma maisiņš – soma. Jāuzssver, ka visi materiāli ir jau bijuši lietošanā, tātad tā ir „otrā iespēja” materiālam pārtapt funkcionālā lietā, saudzējot vidi, samazinot plastmasas izstrādājumu lietojumu.

Klātesošie tika iepazīstināti ar plānoto konkursa norises gaitu. Konkurss norisināsies divās kārtās.

Konkursa 1.kārta – Konkursa dalībnieku darbi tiks vērtēti reģiona līmenī. Konkursa dalībnieki tiks aicināti uz reģionālo skati demonstrēt savus konkursa darbus. Reģionālās skates vieta un laiks konkursa dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi – 2019. gada aprīļa mēnesī mājaslapā www.tirailatvijai.lv.

Konkursa 2.kārta – Reģionālās skates uzvarētāji piedalīsies Republikas mēroga skatē 2019.gada aprīlī. Vieta un laiks precizēts iepriekš minētajā mājas lapā.

Jānovēl veiksmi konkursa dalībniekiem abās konkursa kārtās!

Interešu izglītības grupas „Radošās prasmes ” vadītāja Iveta Putniņa.