Valsts kontroles darbiniekiem uzstājas sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis