Skip to content

Veselības veicināšana

Iecavas pamatskola piedalās Iecavas novada domes projektā:

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”.

Projekta numurs: 9.2.4.2/16/1/038

Projekta mērķis ir:

uzlabot visu Iecavas novada iedzīvotāju, bet jo īpaši bērnu, bezdarbnieku un citu sociāli neaizsargāto slāņu cilvēku pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicot šos pasākumus dažādos veidos.

Iesaistīt Iecavas novada un Latvijas iedzīvotājus veselības veicināšanas pasākumos, izveidojot tos par iedzīvotāju paradumiem.

 

Finansējuma saņēmējs: Iecavas novada dome

Sadarbības iestāde: CFLA

Projekta autors: Iecavas novada dome

Projekta ilgums: 03.05.2017. – 31.12.2019.