Vides izglītība

Praktiskās vides izglītības apguvē 20 skolēni tiek  motivēti  zināšanu padziļināšanā dabaszinātņu un tehnoloģiju jomās, praktisko darbību saistot ar matemātikā, vizuālajā mākslā un citos mācību priekšmetos apgūstamajām prasmēm.