Skip to content

Vides izglītība

Praktiskās vides izglītības apguvē 20 skolēni tiek  motivēti  zināšanu padziļināšanā dabaszinātņu un tehnoloģiju jomās, praktisko darbību saistot ar matemātikā, vizuālajā mākslā un citos mācību priekšmetos apgūstamajām prasmēm.